KATALOG :: Tijana 62+40+62

Montažna kuća Tijana 62+40+62

 

 

 

POVRŠINA OSNOVE PLOČE
62,4+41,2+62,4 m2

KORISNA NETO POVRŠINA
57,6+37,8+57,6 m2